คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( วิทยาเขตศรีราชา )


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปี ๒๕๖๑ ( รอบ Portfolio ) Download PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควต้าพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ Portfolio ประจำปี ๒๕๖๑ Download PDF
๑.ประกาศรับสมัคร โครงการโครงการท๊อปเท็น (Top ten) สู่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ Download PDF
๒.ประกาศรับสมัคร โครงการช้างเผือก Download PDF
๓.ประกาศรับสมัคร โครงการลูกหลานชาวเรือ Download PDF
๔.ประกาศรับสมัคร โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) Download PDF
๕.ตัวอย่างหนังสือรับรองโครงการช้างเผือก Download PDF
๖.ตัวอย่างหนังสือรับรองโครงการลูกหลานชาวเรือ Download PDF
๗.แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน Download PDF